Cloud.png
Icon of a church window

Addoli

Cynhaliwch wasanaeth sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd, i archwilio sail ddiwinyddol a gwyddonol gofal am y cread a gweithredu ar yr hinsawdd, gweddïo, ac ymrwymo i weithredu.

Archwiliwch ein tudalen adnoddau i gael adnoddau ysbrydoliaeth ac addoli i weddu i bob traddodiad eglwysig a pheidiwch ag anghofio cofrestru'ch gwasanaeth fel y gallwn eich cyfrif chi !

Icon of a clipboard and pen

Ymrwymo

Gwnewch ymrwymiad fel cymuned eglwysig leol i gymryd camau tymor hir i leihau ei hallyriadau nwyon tŷ gwydr eich hun.

 

Ymunwch ag un o'r rhaglenni presennol fel Eco Church , LiveSimply ,
Eco-Congregation Scotland neu
Eco-Congregation Ireland .

Icon of a megaphone

Codi llais

Codwch eich llais i ddweud wrth wleidyddion eich bod chi eisiau dyfodol glanach, gwyrddach a thecach wrth galon cynlluniau i ailadeiladu economi gref.

Darllenwch a llofnodwch ddatganiad 'The Time Is Now' y Glymblaid Hinsawdd fel eglwys ac fel unigolyn.

Beth yw Sul yr Hinsawdd?


Mae'r fenter Sul yr Hinsawdd yn galw ar bob eglwys leol ledled Prydain Fawr ac Iwerddon i gynnal gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd ar unrhyw ddydd Sul cyn COP 26 (Tachwedd 2021).

 

Ein gweledigaeth yw gadael etifeddiaeth barhaol o filoedd o eglwysi mewn gwell sefyllfa i fynd i’r afael â’r mater hollbwysig hwn fel rhan o’u disgyblaeth a’u cenhadaeth arferol; a gwneud cyfraniad sylweddol iawn i ymdrechion cymdeithas sifil i sicrhau gweithredu cenedlaethol a rhyngwladol digonol yn COP26.

 

Bydd y cyfan o’r gweithredu a’r ymrwymiadau gan eglwysi lleol ledled Prydain Fawr ac Iwerddon yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth y DU yng Ngwasanaeth Sul yr Hinsawdd y Cenhedloedd yn Glasgow ar ddydd Sul 5 Medi 2021. Bydd manylion pellach am yr achlysur hwn yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir.

 

Allai eich eglwys chi gynnal gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd, i archwilio sail ddiwinyddol a gwyddonol gofal creu a gweithredu ar yr hinsawdd, i weddïo, ac i ymrwymo i weithredu?

Postiadau diweddaraf