Icon of a church window

Addoliad

Cynnal gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd, i archwilio sail ddiwinyddol a gwyddonol gofal creu a gweithredu ar yr hinsawdd, gweddïo, ac ymrwymo i weithredu.

Archwiliwch ein tudalen adnoddau i gael adnoddau ysbrydoliaeth ac addoli i weddu i bob traddodiad eglwysig a pheidiwch ag anghofio cofrestru'ch gwasanaeth fel y gallwn eich cyfrif chi i mewn!

Icon of a clipboard and pen

Ymrwymo

Gwnewch ymrwymiad fel cymuned eglwysig leol i gymryd camau tymor hir i leihau ei hallyriadau nwyon tŷ gwydr ei hun.

 

Ymunwch ag un o'r rhaglenni presennol fel Eco Church , LiveSimply ,
Eco-Congregation Scotland neu
Eco-Congregation Ireland .

Icon of a megaphone

Siaradwch

Defnyddiwch eich llais i ddweud wrth wleidyddion eich bod chi eisiau dyfodol glanach, gwyrddach a thecach yng nghalon cynlluniau i ailadeiladu economi gref.

Darllenwch a llofnodwch ddatganiad 'The Time Is Now' y Glymblaid Hinsawdd fel eglwys ac fel unigolyn.

Swyddi diweddar

Cysylltwch â ni

 

climatesunday@ctbi.org.uk

 

Tŷ Interchurch
35 Cors Is
Llundain SE1 7RL

Cofrestrwch ar gyfer ein diweddariadau e-bost
Churches Together in Britain and Ireland logo

© Eglwysi Gyda'n Gilydd ym Mhrydain ac Iwerddon 2020 · Mae Eglwysi Gyda'n Gilydd ym
Mhrydain ac Iwerddon yn elusen gofrestredig (elusen gofrestredig rhif 1113299) ac yn gwmni
cyfyngedig trwy warant, wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (cofrestrwyd rhif 5661787) ·
I weld ein Polisi Preifatrwydd ewch i https://ctbi.org.uk/about-ctbi/privacy-policy/

Dyluniad gwefan gan The Malting House