In the run-up to COP26 in Glasgow, over 2,200 churches and church groups throughout Britain and Ireland participated in the Climate Sunday Initiative, addressing climate change by holding Climate Sunday services, committing to practical action and speaking up for climate justice.


Climate Sunday was resourced by a coalition of 31 denominations and charities, members of the Environmental Issues Network (EIN) of Churches Together in Britain and Ireland (CTBI). The coalition, though time-limited, aimed to leave a lasting legacy of churches committed to ongoing action. Its members will continue to provide opportunities for local churches to make climate action a significant part of their discipleship and mission and to contribute to civil society efforts to secure adequate national and international action.

Briefing for Churches on Key Climate-Related Issues Post COP26
 
The Environmental Issues Network, which brought you the Climate Sunday campaign, recommends the following three themes as priorities for climate campaigning by churches in 2022, while the UK still has the presidency of COP: ending fossil fuel development in the UK, compensation for Loss and Damage, and Ecological Conversion. You can find a briefing paper on these issues put together in collaboration with the members here.

Cloud.png
Icon of a church window

Addoli

Cynhaliwch wasanaeth sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd, i archwilio sail ddiwinyddol a gwyddonol gofal am y cread a gweithredu ar yr hinsawdd, gweddïo, ac ymrwymo i weithredu.

Archwiliwch ein tudalen adnoddau i gael adnoddau ysbrydoliaeth ac addoli i weddu i bob traddodiad eglwysig a pheidiwch ag anghofio cofrestru'ch gwasanaeth fel y gallwn eich cyfrif chi !

Icon of a clipboard and pen

Ymrwymo

Gwnewch ymrwymiad fel cymuned eglwysig leol i gymryd camau tymor hir i leihau ei hallyriadau nwyon tŷ gwydr eich hun.

 

Ymunwch ag un o'r rhaglenni presennol fel Eco Church , LiveSimply ,
Eco-Congregation Scotland neu
Eco-Congregation Ireland .

Icon of a megaphone

Codi llais

Codwch eich llais i ddweud wrth wleidyddion eich bod chi eisiau dyfodol glanach, gwyrddach a thecach wrth galon cynlluniau i ailadeiladu economi gref.

Darllenwch a llofnodwch ddatganiad 'The Time Is Now' y Glymblaid Hinsawdd fel eglwys ac fel unigolyn.

For this reason CTBI/EIN will be maintaining the Climate Sunday website. You can find here the materials we’ve created and collected for worship; ways of getting involved in practical action through Eco Church, Eco-Congregation Ireland, Eco-Congregation Scotland, or Live Simply; and updated suggestions from Climate Sunday members for speaking up. You can also find some of the highlights of the initiative. We pray these will be of use as you and your church start or continue your journey. Please do get in touch with any of our partners if you’d like further help.

Beth yw Sul yr Hinsawdd?


Mae'r fenter Sul yr Hinsawdd yn galw ar bob eglwys leol ledled Prydain Fawr ac Iwerddon i gynnal gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd ar unrhyw ddydd Sul cyn COP 26 (Tachwedd 2021).

 

Ein gweledigaeth yw gadael etifeddiaeth barhaol o filoedd o eglwysi mewn gwell sefyllfa i fynd i’r afael â’r mater hollbwysig hwn fel rhan o’u disgyblaeth a’u cenhadaeth arferol; a gwneud cyfraniad sylweddol iawn i ymdrechion cymdeithas sifil i sicrhau gweithredu cenedlaethol a rhyngwladol digonol yn COP26.

 

Bydd y cyfan o’r gweithredu a’r ymrwymiadau gan eglwysi lleol ledled Prydain Fawr ac Iwerddon yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth y DU yng Ngwasanaeth Sul yr Hinsawdd y Cenhedloedd yn Glasgow ar ddydd Sul 5 Medi 2021. Bydd manylion pellach am yr achlysur hwn yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir. Darganfyddwch sut i wylio ar-lein.

Darganfyddwch beth ddigwyddodd yn COP 26, Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn y gweminar hwn a recordiwyd ar Ddydd Iau 18 Tachwedd.
Darganfyddwch fwy.

Sul yr Hinsawdd: beth nesaf ar ôl COP26? Ymunwch â ni yn y weminar hon nos Iau 20 Ionawr 2022, 7-8.30yh. Darganfyddwch fwy.

 

Allai eich eglwys chi gynnal gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd, i archwilio sail ddiwinyddol a gwyddonol gofal creu a gweithredu ar yr hinsawdd, i weddïo, ac i ymrwymo i weithredu?