top of page

Sul yr Hinsawdd: Argraffiadau o COP26

Gweminar – Nos Iau 18 Tachwedd 7-8yh.

Darganfyddwch beth ddigwyddodd yn COP 26, Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, y canlyniadau, y trobwyntiau arwyddocaol a beth sy’n digwydd nesaf.
 
Mae’r panel o gynrychiolwyr Sul yr Hinsawdd yn rhannu eu hargraffiadau o’r gynhadledd, yn ateb cwestiynau gan fynychwyr y gweminar, ac yn trafod yn gryno ble fydd ymgyrch Sul yr Hinsawdd yn mynd nawr bod COP26 ar ben.

subscribe
bottom of page