Sul yr Hinsawdd: beth sydd nesaf ar ôl COP26?

Gweminar – Nos Iau 20 Ionawr 2022

Efallai bod COP26 drosodd, ond bydd yn parhau i fod yn hanfodol i eglwysi adeiladu ar y cynnydd a wnaed yn ystod ymgyrch Sul yr Hinsawdd. Rydym yn galw ar eglwysi i barhau i ddyfnhau eu dealltwriaeth am ofalu am y cread a chyfiawnder hinsawdd, parhau i weithredu yn eu hadeiladau a'u cymuned dros yr amgylchedd, a chodi eu lleisiau i roi pwysau ar lywodraeth y DU i wella a gweithredu ar yr ymrwymiadau hinsawdd a wnaed yn Glasgow.


Ymunwch â ni i glywed am ble y gallwch fynd nesaf ar drywydd gofalu am y cread a chyfiawnder hinsawdd. Byddwn yn canolbwyntio ar dri phrif gwestiwn:

  • Sut all eglwysi barhau i gynnwys yr amgylchedd a'r hinsawdd yn eu haddysgu a'u haddoli?

  • Pam ei bod hi’n ddefnyddiol i eglwysi fod yn rhan o gynllun gwyrddio wrth iddynt ymrwymo i'r hinsawdd?

  • Beth sydd angen digwydd i gadw 1.5 gradd yn fyw?

 

Bydd gennym banelwyr o grŵp llywio Sul yr Hinsawdd yn ogystal â gwesteion o'r cynlluniau gwyrddio i ddweud wrthych am eu hymgyrchu a'u gweithredu. Bydd y panel yn cael ei gadeirio gan Andy Atkins o A Rocha UK.