Pwy sy'n trefnu Sul yr Hinsawdd?

 

Mae Sul yr Hinsawdd yn cael ei drefnu gan Rwydwaith Materion Amgylcheddol (EIN) CTBI. Mae hyn yn casglu 'arweinyddion' amgylcheddol y prif enwadau, rhai urddau Cristnogol, a'r asiantaethau amgylcheddol a rhyddhad a datblygu Cristnogol. Ymhlith yr aelod-sefydliadau sydd eisoes wedi rhoi eu cefnogaeth ffurfiol i'r fenter mae:

Cysylltwch â ni

 

hello@climatesunday.org

 

Interchurch House
35 Lower March
Llundain SE1 7RL

Cofrestrwch ar gyfer ein diweddariadau e-bost
Churches Together in Britain and Ireland logo

© Eglwysi ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon 2020 · Mae Eglwysi ynghyd ym
Mhrydain ac Iwerddon yn elusen gofrestredig (elusen gofrestredig rhif 1113299) ac yn gwmni
cyfyngedig trwy warant, wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (cofrestrwyd rhif 5661787) ·
I weld ein Polisi Preifatrwydd ewch i https://ctbi.org.uk/about-ctbi/privacy-policy/

Dyluniad gwefan gan The Malting House