Adnoddau addoli


Mae'r fenter Sul yr Hinsawdd yn galw ar bob eglwys leol ar draws Prydain ac Iwerddon i gynnal gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar unrhyw Sul cyn COP26 (Tachwedd 2021).

Yn y gwasanaeth hwn, bydd cynulleidfaoedd yn cael eu hannog i wneud ymrwymiad i weithredu mwy i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn eu haddoldy a'u cymuned eu hunain, ac i godi eu llais i ddweud wrth wleidyddion ein bod am weld dyfodol glanach, gwyrddach a thecach yng nghalon y cynlluniau a gytunir yn COP26.

 

Mae detholiad o ddeunyddiau addoli ar gael isod i’ch helpu i gynllunio eich Sul yr Hinsawdd. Cofiwch gofrestru cyn 5 Medi 2021 fel y gallwn eich cyfri chi yn yr ymgyrch!

 
 
Cerddoriaeth ac Emynau
Illustration of a woman sitting on a park bench reading a book

Templed Powerpoint

Climate Sunday PPTX cover image.jpg
 
Cynlluniau Gwasanaeth
Cyclist

Fideo Climate Sunday

Fideo Sul yr Hinsawdd

Fideo JPIT

Darlleniadau
Family

Pennawd tudalen Facebook

CS Facebook Header

Pennawd digwyddiad Facebook

CS Facebook Event header.jpg

Pennawd Twitter

CS Twitter header

Post Instagram

CS Instagram post
 

Landscape poster

CS Landscape poster.jpg

Landscape Poster (2)

CS Lanscape poster (2).jpg

Portrait poster

CS Portrait poster.jpg
 
Posters
Datganiad i'r wasg rhanbarthol
Construction worker

Defnyddiwch y patrwm hwn i greu datganiad i’r wasg i’w ddanfon i’ch papur bro, gwefan newyddion lleol neu orsaf radio neu deledu leol, i gyhoeddi fod eich eglwys wedi ymuno ag ymgyrch Sul yr Hinsawdd wrth i ni agosáu at COP 26.

CS regional Press Release thumbnail copy.png