Cysylltwch â ni

 h.y. Gweinidog, Offeiriad, Aelod o’r Tîm Gwyrdd, ayb

Rhowch amcan os nad ydych eto wedi pennu dyddiad.

Os yw eich gwasanaeth Sul yr Hinsawdd ar gael arlein, yna rhowch ddolen os gwelwch yn dda.

Cysylltwch â ni

 

hello@climatesunday.org

 

Interchurch House
35 Lower March
Llundain SE1 7RL

Cofrestrwch ar gyfer ein diweddariadau e-bost
Churches Together in Britain and Ireland logo

© Eglwysi ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon 2020 · Mae Eglwysi ynghyd ym
Mhrydain ac Iwerddon yn elusen gofrestredig (elusen gofrestredig rhif 1113299) ac yn gwmni
cyfyngedig trwy warant, wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (cofrestrwyd rhif 5661787) ·
I weld ein Polisi Preifatrwydd ewch i https://ctbi.org.uk/about-ctbi/privacy-policy/

Dyluniad gwefan gan The Malting House