top of page

Yr hinsawdd a gofal bugeiliol

Yma gallwch ddod o hyd i adnoddau i'ch helpu chi i ystyried sut y gallwn ni gael ein harfogi’n well i gydnabod a wynebu materion galar a cholled yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd yn ein cymunedau eglwysig

Yr Hinsawdd ac Adeiladau

Adnoddau i’ch helpu i dorri effaith amgylcheddol adeiladau’ch eglwys, deall sut mae hyn yn ymwneud ag addoli a gofalu am y cread, ac ymuno ag eraill i ofyn am newid.

Yma gallwch ddod o hyd i adnoddau i'ch helpu chi i archwilio Hinsawdd a Bwyd mewn addoliad, ymrwymiad i weithredu ac ymuno ag eraill i alw am newid.

Ynni eglwysig

Yma gallwch ddod o hyd i adnoddau i’ch helpu i dorri effaith amgylcheddol ynni yn eich eglwys neu gapel a’ch neuadd eglwysig neu festri, trwy ei gyrchu o gyflenwyr mwy ‘gwyrdd’ neu ei gynhyrchu ar y safle eich hun.

Yma gallwch ddod o hyd i adnoddau i'ch helpu chi i archwilio Hinsawdd a Chyllid mewn addoliad, ymrwymiad i weithredu ac ymuno ag eraill i alw am newid.

Hinsawdd a Natur

Yma gallwch ddod o hyd i adnoddau i'ch helpu i feddwl am y cysylltiadau rhwng yr hinsawdd a natur ac ymuno ag eraill i alw am newid.

Yma gallwch ddod o hyd i adnoddau i'ch helpu chi i archwilio Argyfwng Hinsawdd mewn addoliad, ymrwymiad i weithredu ac ymuno ag eraill i alw am newid.

bottom of page