top of page

Sul yr Hinsawdd – Oedfa’r Cenhedloedd

Cynhaliwyd Oedfa Sul yr Hinsawdd y Cenhedloedd ar 5 Medi 2021 yng Nghadeirlan Glasgow. Roedd yn bartneriaeth rhwng Sul yr Hinsawdd (menter gan Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon), Cadeirlan Glasgow ac Eglwysi Ynghyd yn Glasgow. Mae recordiad o’r prif wasanaeth uchod; isod ceir y cyflwyniad a ddangoswyd wrth i bobl ymgasglu.

Cyflwyniad i Oedfa’r Cenhedloedd ar Sul yr Hinsawdd

Gallwch lawrlwytho Trefn yr Oedfa yma.

Gwyliwch rai delweddau o’r oedfa yn y sioe sleidiau isod:

Cofrestrwch

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau am fenter Sul yr Hinsawdd.

Nodiadau am y recordiad o’r oedfa

Fe ychwanegwyd peth deunydd wedi ei recordio oedd wedi ei gynnwys yn nhrefn y gwasanaeth ond wedi eu hepgor o’r oedfa fyw oherwydd cymhlethdodau technegol. Ar y llaw arall, hepgorwyd peth deunydd fu’n rhan o’r oedfa fyw, gan ein bod yn disgwyl caniatad hawlfraint I’w gynnwys arlein. Bydd fersiwn cyflawn ar gael pan dderbynnir yr holl ganiatâd hawlfraint. Gweler isod ein diolchiadau I’r deiliaid hawlfriant perthnasol.

subscribe
bottom of page