Codi llais

Cytûn (Eglwysi ynghyd yng Nghymru)

Mae Cytûn a nifer o’n haelod enwadau a mudiadau yn bartneriaid yng nghlymblaid Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru a’i ymgyrch Climate Cymru sy’n parhau yn dilyn COP26. Ymwelwch â’u gwefannau am y newyddion diweddaraf ac awgrymiadau am sut i godi llais yng Nghymru wrth i ni symud at COP27 yn Nhachwedd 2022, ac wrth i Lywodraeth Cymru barhau i weithredu ei chynllun Cymru Sero Net. Mae cynllun presennol Cymru Sero Net yn anelu at y flwyddyn 2050, ond yn Rhagfyr 2021 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’n comisiynu gwaith ar y posibiliadau o anelu at Gymru Sero Net erbyn 2035. Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi pennu 2030 yn ddyddiad targed Sero Net iddi hi ei hun, a gellir gweld y newyddion ac adnoddau diweddaraf o amgylch hyn ar ei thudalen we bwrpasol, a fydd o ddiddordeb hefyd i Gristnogion o draddodiadau eraill.